Kiến thức

Hướng dẫn thay đổi Logo trong Email Google Apps

Mặc định khi cài đặt Email Google Apps hệ thống sẽ tự động hiển thị mặc định Logo của Google Apps, tuy nhiên nếu doanh nghiệp của Bạn có Logo riêng Bạn hoàn toàn có thể thay đổi Logo doanh nghiệp của Bạn để chuyên nghiệp hơn