G SUITE BASIC

Sản phẩm khác

 • G SUITE BUSINESS
 • 3,326,000 VNĐ
 • Thừa kế toàn bộ tính năng G Suite Basic
 • Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và trực tuyến
 • Kiểm soát bảo mật và quản lý
 • Bộ nhớ đám mây không giới hạn
 • Lưu trữ và thiết lập chính sách lưu giữ cho email và chat
 • eDiscovery dành cho email, trò chơi và tệp
 • Báo cáo kiểm tra để theo dõi hoạt động của người dùng
 • Giá trên là một người dùng / 1 năm
 • Chi tiết