G SUITE BUSINESS

Sản phẩm khác

 • G SUITE BASIC
 • 1,600,000 VNĐ
 • Email doanh nghiệp thông qua Gmail
 • Hội nghị video và hội nghị thoại
 • Lịch dùng chung thông minh
 • Tài liệu, bảng tính và bản trình bày
 • Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và trực tuyến
 • Kiểm soát bảo mật và quản lý
 • Bộ nhớ đám mây 30 GB
 • Giá trên là một người dùng / 1 năm
 • Chi tiết
 • G SUITE ENTERPRISE
 • 6,950,000 VNĐ
 • Thừa kế toàn bộ tính năng G Suite Business
 • Báo cáo kiểm tra để theo dõi hoạt động của người dùng
 • Ngăn chặn mất dữ liệu cho Gmail
 • Ngăn chặn mất dữ liệu cho Drive
 • Tích hợp Gmail với công cụ lưu trữ tương thích bên thứ 3
 • Kiểm soát truy cập có thực thi khóa bảo mật
 • Phân tích bản ghi Gmail trong BigQuery
 • Giá trên là một người dùng / 1 năm
 • Chi tiết